God Voorsien!

Groete in Jesus naam, Hy wat is en Hy wat weer sal kom. My feesgety het traumaties geëindig en traumaties het die Nuwe Jaar begin. As Trauma Pastorale berader het ek baie in Drakenstein beraad. Ek het self siek geraak en moes lê. As Vrywillige Nood diens Kapelaan...