Die Beproefde Geloof
24th Jan 2021

Die Beproefde Geloof

Preacher:
Passage: James 1:2-12
Service Type:

Baie welkom! Ons is bly jy is hier!

Vandag kyk ons saam na die Beproefde Geloof. Geloof word altyd getoets. Baie keer is ons geloof nie werklik so sterk as wat ons dink dit is nie. Dit word uitgewys deur die toetse. Die beproewing van ons geloof is noodsaaklik vir die suiwering en versterking daarvan. Ons geloof moet gelouter word. Al wat ons moet doen om die beloftes van God te bewaarheid in ons lewe is om te aanvaar dat ons gebede beantwoord is. Wanneer ons God se beloftes glo, sal ons verkry ooreenkomstig ons (jou) geloof. In alle opsigte verlang God geloof van ons, want sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Staan vas in geloof in God.

Onthou: Alles op aarde is tydelik. Kyk op na die Onsigbare Ewige God en Vader. Plaas jou hoop op Hom!